kansi3/2008    Noormarkkulainen Kaharin talon emäntä Kaisa Juhantytär (1782-1856) jätti jälkeensä vihon, johon hän oli kirjoittanut sepittämiään virsiä 1830-luvun alkupuolella. Vihossa on myös piirustus, joka esittää ruumisarkussa makaavaa vainajaa. Kuvalähde: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, Kirjallisuusarkisto.

SISÄLLYS

Johdanto:  Askelia kirjoituksen kentällä
Anna Kuismin ja Kirsti Salmi-Niklander

Artikkelit

Arkeologia ja muuttuva keskiajan kirjallisen kulttuurin kuva
Janne Harjula

”Ei äitiin tarte sitä murehtiia että miinä hukun ioutun”. Kirjeiden kirjoittaminen Savalojan sisarusten perhestrategiana
Hilkka Helsti

Maalaisrahvaan kirjoitusmotivaatio ja asenteet kirjoitustaitoa kohtaan 1840–1890-luvun Suomessa
Laura Stark

Mäkitupalaisen tyttärestä kirjailijaksi. Matilda Roslin-Kalliola ja kansallisen kirjoittamisen monet muodot
Reija Lång

Katsaukset

Pohjanmaan pitäjänkirjurit
Arja Rantanen

Arvostelut

Arkkivirren jäljillä. Arvosteltu teos: Hökkä, Tuula 2006. Margareta Högman – Ystäväliike ja arkkivirsi. Helsinki: Studio Arkki, 2006. 147 s.
Eeva-Liisa Tiili

Modernisaation puolesta ja sitä vastaan. Arvosteltu teos: Helsti, Hilkka, Stark, Laura & Tuomaala, Saara (toim.) 2006: Modernisaatio ja kansan kokemus Suomessa 1860–1960. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura. 336 s.
Mikko Lahtinen

Kirjoituksia kansanomaisen ja suomalaisuuden juurilta. Arvosteltu teos: Stark, Eija & Stark, Laura (toim.) 2007. Kansanomainen ajattelu. Helsinki: SKS. 367 s.
Tiina Räihä

Isän visiot, tyttären urotyöt. Arvosteltu teos: Matteson, John 2007. Eden’s Outcasts. The Story of Louisa May Alcott and Her Father. New York: Norton, W. W. & Company Inc. 497 s.
Anu Lahtinen

Abstracts