kansi4-2008  Kuvalähde: Valokuva on Fanny Stenrothin kirjoittamasta teoksesta "Kansakoulun voimistelua: ylemmän maalaiskansakoulun ohjelmisto" (1929).

SISÄLLYS

Pääkirjoitus: Yhdessä eteenpäin!
Risto Ikonen

Artikkelit

Steinerkoulut – post-romanttinen kasvatusnäkemys nykyajassa?
Jan Erik Mansikka

Childhood as Cognition: or Taking Philippe Ariès at his Word
Karen Stanbridge

Ajankohtaista

Kansainvälinen kulttuurihistorian seura perustettiin Ghentissä 
Riitta Laitinen

Aina joku maksaa – tiedejulkaiseminen murroksessa 
Kirsti Salmi-Niklander

Alternative Party – digikulttuuria moneen makuun 
Riitta Oittinen

Arvostelut

Museologiasta henkeä uuden museolain kirjaimeen. Arvosteltu teos Kinanen, Pauliina (toim.) 2007. Museologia tänään. Suomen museoliiton julkaisuja 57. Jyväskylä: Suomen museoliitto.  339 s. 
Anne Isomursu

Luokan ja sukupuolen leikkauspisteistä. Arvosteltu teos Tolonen, Tarja (toim.) 2008: Yhteiskuntaluokka ja sukupuoli. Tampere: Vastapaino. 301 s.
Helena Oikarinen-Jabai

Lahjakkuudesta kokemusperäisesti. Arvosteltava teos Uusikylä, Kari 2008. Naislahjakkuus. Jyväskylä: PS-kustannus. 253 s.
Anu Korhonen

Tehomarkkinatalouden kritiikki. Arvosteltava teos Heinonen, Jari 2006. Työläismies ahdingossa? Kolme miessukupolvea rakennemuutosten Suomessa. Helsinki: Yliopistopaino, 274 s.
Tuomas Zacheus

Fredrika Runeberg – kirjailija kansallisrunoilijan varjossa. Arvosteltava teos
Mazzarella, Merete 2007. Fredrika Charlotta o.s. Tengström - Kansallisrunoilijan vaimo. 2. painos. Porvoo: Tammi. 334 s.
Henna Balduyck

Kurkistus koulutuspolitiikan lähihistoriaan. Arvosteltava teos Meriläinen, Raija(2008) toim. Suomalaisen koulutuspolitiikan murros 1990-luvulla. Artikkelisarja. Okka-säätiön vuosikirja 2008, 91 s.
Arto Jauhiainen

Vastarinnan mahdollisuus. Arvosteltava teos Reuter, Martina ja Holm, Ruurik (toim.),  2008. Koulu ja valta. Helsinki: Like. 121 s.
Risto Ikonen

Abstracts