» Pdf-versio

 

kansikuva1-2009
Auli Kurjen oppilastyö Salon yhteislyseosta 1970-luvulta. Lähde: Taidekasvatuksen kuva-arkisto. Taideteollinen korkeakoulu.

SISÄLLYS

Pääkirjoitus: Monimuotoista metodipohdintaa
Annukka Jauhiainen & Sirkku Rautakilpi

Artikkelit

Pienet kertomukset, suuret merkitykset. Kerronta, identiteetti ja vuorovaikutus käsinkirjoitetuissa lehdissä
Kirsti Salmi-Niklander

Tutkimusta historia- ja yhteiskuntatieteiden välissä – tieteidenvälisyyden kohtaaminen, haasteet ja tulevaisuus
Maria Salmela-Mattila

Survey-kysely historiatietoisuuden tutkimisen välineenä
Pilvi Torsti

Katsaukset

Metodologinen keskustelu eurooppalaisissa kasvatuksen historian lehdissä
Annukka Jauhiainen

Avauksia ja keskustelua

Yliopistouudistuksen sukupuolivaikutukset?
Johanna Niemi

KasHisNet – Kasvatuksen historian verkoston virtuaalioppimisympäristö
Juhani Tähtinen

Ajankohtaista

Kasvatustieteen päivät Turussa 27.–28.11.2008
Sirkku Rautakilpi

Kansainvälinen Oral history and ethics -symposiumi Helsingissä 3.–4.12.2008
Ulla Savolainen

Konferenssi kuvista ja historiasta Brysselissä 10.–11.3.2009
Riitta Oittinen

Arvostelut

Kuvituksista visuaalisiin irtiottoihin. Kuvan, sanan ja kasvatuksen historian haastava suhde.  Arvosteltu teos: Ulrike Mietzner, Kevin Myers & Nick Peim (eds.) Visual History. Images of Education. Peter Lang: Oxford-Bern-Berlin-Bruxelles-Franfurt am Main-New York-Wien, 265 s.
Saara Tuomaala

Tiedon tyttäret. Arvosteltu teos: Marjo T. Nurminen. Oppineita naisia antiikista valistukseen. WSOY. 445 s.
Eva Packalen

Miesopettajasta elokuvan keinoin. Arvosteltu teos: Jukka Kujala. Miesopettaja itsenäisyyden ajan Suomessa elokuvan ja omaelämäkerran mukaan. Oulun yliopisto. Universitatis Ouluensis E 97. 295 s.
Heta Mulari

Miesopettajat ja naisistuvan ammattikunnan kertomukset. Arvosteltu teos: Jukka Kujala. Miesopettaja itsenäisyyden ajan Suomessa elokuvan ja omaelämäkerran mukaan. Oulun yliopisto. Universitatis Ouluensis E 97. 295 s.
Janne Säntti

Tien avaus tarinoivaan etnografiseen representaatioon. Arvosteltu teos Helena Oikarinen-Jabai. Hyme – Etnografinen tarina ja tarina etnografiasta. Helsinki: Books on Demand. 268 s.
Tarja Kankkunen

Sarjakuvavaino Suomessa. Arvosteltu teos Ralf Kauranen. Seriedebatt i 1950-talets Finland - En studie i barndom, media och reglering. Åbo Akademis förlag. 445 s.
Pekka Allan Manninen

Abstracts