» Sisällysluettelo pdf-muodossa

 

Kansi 2-2009
Meri Aamutähden 16-vuotiaana tekemä oppilastyö (Helsingin suomalainen tyttölyseo 1918). Lähde: Taidekasvatuksen kuva-arkisto. Taideteollinen korkeakoulu.

SISÄLLYS

Pääkirjoitus

Verkostojen tiede
Risto Ikonen

Artikkelit

Risto Roopenpojan ihmeellinen elämä kansakoulun klassikkona - Siviä Heinämaan Robinson Crusoe -mukaelma 1900-luvun alun kasvatusajattelun kontekstissa
Merja Sagulin

Synagogakoulun eetos ja käytänteet ajanlaskumme alussa
Jari Metsämuuronen

Minimuoti moraaliarvioinnin kohteena
Ulla Tuovinen

Katsaukset

Selin Jalmar Laurikkala – suomalainen pappi Inkerissä. Lectio praecursoria
Kaija Santti

Ajankohtaista

Kohtaamisia kirjan kanssa -seminaari Kirjativolissa
Elina Raitasalo

Pohjoismaisen korkeakoulutuksen käännekohdat puntarissa. Suomen yliopisto- ja korkeakouluhistorian tutkimuksen verkoston kolmas kokoontuminen Joensuussa 18. – 19.5.2009
Risto Ikonen

Voita leivän kahta puolen. ESREAn verkoston seminaari ja viidennet Kasvatuksen historian päivät Turussa 8.-9.6.2009
Sirja Möttönen & Risto Ikonen

Kansanomainen kirjakulttuuri kansainvälisistä näkökulmista. Society for the History of Authorship, Reading and Publishing -järjestön (SHARP) konferenssi Helsingissä 17.–21.8.2010
Kirsti Salmi-Niklander

Arvostelut

Ruisleivästä voileipäkakkuun - Kuvataideopetuksen kerrosvoileipämalli. Arvosteltava teos: Marjo Räsänen 2008. Kuvakulttuurit ja integroiva taideopetus. Helsinki: Taideteollisen korkeakoulun julkaisu B 90, 317 s.
Tarja Kankkunen

Ajankohtaista työväentutkimusta. Arvosteltava teos: Matti Hannikainen ja Pia Lohikoski (toim.) 2008. Työväki lähtee – mihin suuntaa tutkimus. Väki voimakas no 21. Tampere: Työväen historian ja perinteen tutkimuksen seura ry. 228s.
Katri Kaunisto

Työväenliikkeen kansallisilla ja kansainvälisillä juurilla. Arvosteltava teos: Rehumäki, Pekka 2008. Tasa-arvoa tanssilattialla. Käsityöväen sivistysseurat 1840-luvulta 1870-luvun alkuun. Acta Universitatis Ouluensis B Humaniora 84. 387 s.
Kirsti Salmi-Niklander

Monikulttuurinen kompetenssi historianopetuksen tavoitteeksi?
Arvosteltava teos: Arja Virta. 2008. Kenen historiaa monikulttuurisessa koulussa. Suomen kasvatustieteellisen seuran Kasvatusalan tutkimuksia 39, 190 s.
Sirkka Ahonen

Käytännöllinen johdatus Foucault’n ajatteluun. Arvosteltava teos: Alhanen, Kai 2007. Käytännöt ja ajattelu Michel Foucault'n filosofiassa. Helsinki: Gaudeamus. 244 s.
Antti Saari

Wikiworld. Arvosteltu teos: Juha Suoranta & Tere Vaden  2008. Wikiworld - Political Economy of Digital Literacy and the Promise of Participatory Media, 204 s. (www.http://wikiworld.wordpress.com)
Jere Majava

Abstracts