» PDF-tiedosto

 

 Kansikuva1
Matti Luhtala 1939, Vapriikin kuva-arkisto

SISÄLLYS

Pääkirjoitus: Näin syntyi Kasvatus & Aika
Jukka Rantala

Artikkelit

Sokeainopetuksen uranuurtajanaiset ja äiti-myytti
Kari Huuskonen

Valkolakin hohde – Keskustelua ylioppilastutkinnon merkityksestä Suomessa toisen maailmansodan jälkeen
Minna Vuorio-Lehti

Gadamerilainen ja habermasilainen asenne kasvatushistoriallisessa tutkimuksessa
Rauno Huttunen

Katsaukset

Työtätekevistä käsistä puhtaiksi ja kirjoittaviksi. Suomalaisen oppivelvollisuuskoulun ja maalaislasten kohtaaminen 1921–1939  (lektio)
Saara Tuomaala

Kilpailukykyvaltion koululainsäädännön rakentuminen. Suomen eduskunta ja 1990-luvun koulutuspoliittinen käänne (lektio)
Janne Varjo

Sairaanhoitajaksi kasvattaminen. Sairaanhoitajakoulutus ja siinä käytetyt oppikirjat Suomessa vuoteen 1967 asti (lektio)
Maria Sarkio

Keskustelua

Siellä missä historioitsijoita tehdään
Jukka Rantala

Ajankohtaista

Kasvatuksen historian valtakunnallinen seminaari kokosi runsaslukuisen osallistujajoukon
Jukka Rantala

Kasvatuksen historiaa – Instituutioiden tutkimisesta kokonaiskuvan rakentamiseen
Pirkko Leino-Kaukiainen

Arvostelut

Kurinpitoa, normalisointia ja tietovaltaa – suomalaisen sairaanhoitajatarkasvatuksen historiaa foucaultilaisittain. Arvosteltu teos: Maria Sarkio, Sairaanhoitajaksi kasvattaminen. Sairaanhoitajakoulutus ja siinä käytetyt oppikirjat Suomessa vuoteen 1967.
Arto Jauhiainen

Kansalliset päämäärät lastensuojelulasten koulutuksen tienviitoittajina. Arvosteltu teos: Marjo Nieminen, Lastensuojelulapset ja koulutus sosiaali- ja koulutuspoliittisessa keskustelussa 1900–1930-lukujen Suomessa.
Jukka Rantala

Kirjallisuudentutkija vierailla vesillä. Arvosteltu teos: Victor Acker, Célestin Freinet.
Lauri Kemppinen

Painavaa tekstiä muistitietotutkimuksesta. Arvosteltu teos: Outi Fingerroos, Riina Haanpää, Anne Heimo & Ulla-Maija Peltonen (toim.), Muistitietotutkimus. Metodologisia kysymyksiä.
Sirkku Rautakilpi

Tietokirjailijan niksit. Arvosteltu teos: Virve Mertanen, Tietokirjoittajan käsikirja.
Ulla Anttila

Kamppailuja kasvatuslaitosten saaristossa. Arvosteltu elokuva: Klaus Härö, Uusi ihminen.
Minna Uimonen

Abstracts