» Sisällysluettelo pdf-muodossa

 

Kansi 3/2009 
Vierailevat päätoimittajat: Kirsti Salmi-Niklander, Saara Tuomaala & Juhani Tähtinen

Sisällys 

Pääkirjoitus

Lapsuuden tutkimuksen monet ja monitieteiset kasvot
Juhani Tähtinen, Kirsti Salmi-Niklander & Saara Tuomaala

Artikkelit

Lapsi ja uskonto. Kaksi näkökulmaa sosialisaatioon myöhäisantiikissa ja
sydänkeskiajalla 
                                                                                                       Sari Katajala-Peltomaa & Ville Vuolanto

”Kirkkoherranvaimo sieppasi minut kuusi kertaa viimeyönä”. Lapsitodistajat
ja Blåkulla-kertomukset Ruotsin suurissa noitavainoissa

Jari Eilola

Barnet i Kulturvaggan  Föreningen Arbetets Vänners
barnträdgårdsverksamhet i Åbo 1897-1937 och dess historiska bakgrund

Clary-Ann Still

Elisabeth Alander, Aukusti Salo ja suomalaisen lastentarhan idea
Jorma Virtanen

Mihin sananlasku lasta johdattaa? – Elämäntarinoiden avulla lapsen tulkintaan sananlaskujen kasvatustavoitteista
Liisa Granbom-Herranen

Kasvun tiellä ja muutosten kynnyksellä – Evakkopojan muistelukertomuksen
kronotoopit

Ulla Savolainen

Totuus lapsuudesta vai lapsuustotuuksia? Metodologisia lähtökohtia
lapsuuden nykyisyyden historian tutkimukseen

Kallio, Kirsi Pauliina

Katsaukset

Friedrich Fröbelin Die Menschenerziehung 1826–2008: Kääntäminen kontekstissa
Aili Helenius & Anu Lehtomäki

Kuvataidekasvatuksen historiaa tutkimassa
Pirkko Pohjakallio

Ajankohtaista

Hoivaa, kuria ja virikkeitä: globaaleja tapaustutkimuksia lasten poliittisesta
historiasta
. The political Child: Children, Education and the State Helsingin
yliopistossa 15.-16.5. 2009.
Saara Tuomaala

Lapsuuden tilat – lasten paikat Lapsuudentutkimuksen päivät Tampereella
1.–2.6.2009

Katariina Syrjäsuo

Lasten kaupunki – monitieteisen osallisuuskeskustelun foorumi
Kaupunkitutkimuksen päivillä

Sanna Heikkilä

Lapsuuden toimijat ja tutkijat poliitikkojen puheilla
Anna Anttila

Arvostelut

”Kapinallisten lapset”. Kansallinen kahtiajako punaorpojen kohtalona.
Arvosteltu teos: Mervi Kaarninen:  Punaorvot (2008).
Seija Jalagin

Koululaiset suomalaisen kulttuurin asialla 1930-luvulla. Arvosteltu teos:
Hämäläinen, Tommi-Tapio 2009. Kansan kädestä. Sivistyneistö ja
kansakoululaiset Suomen Kulttuurirahastoa perustamassa. Kansanelämän
kuvauksia 74. SKS, Helsinki.
Seija-Leena Nevala-Nurmi

Lapsuudentutkimus haastaa muutoksiin varhaiskasvatuksen käytännöt.
Arvosteltu teos: Leena Alanen & Kirsti Karila (toim.) 2009. Lapsuus, lapsuuden instituutiot ja lasten toiminta. Tampere: Vastapaino.
Jorma Virtanen

Tervetuloa maustemaailmaan! Tyttöystekoja Spice Girlsiä fanittaen. Arvosteltu teos: Helena Saarikoski 2009: Nuoren naisellisuuden koreografioita. Spice Girlsin fanit tyttöyden tekijöinä. Helsinki: SKS, 389 s.
Heta Mulari

Suomalaisen lastensuojelun aatepohjan ja oppihistorian jäljillä. Arvosteltu
teos: Hämäläinen, Juha 2007. Lastensuojelun kehityslinjoja. Tutkimus Suomen lastensuojelun aatepohjasta ja oppihistoriasta. Kuopio: Snellman-instituutti. 523 s. + 43 liitesivua.
Susanna Hoikkala

Koulukotityttö tunnustaa – moderni lastensuojelu ja
kasvatuslaitosidentiteetti.
Arvosteltu teos: Vehkalahti, Kaisa 2008. Daughtersof Penitence: Vuorela State Reform School and the Construction of
Reformatory identity. Turku: Cultural History, University of Turku. 359s.+ 11
liitesivua.
Saara Tuomaala


Abstracts

Kannen kuva. Isa Anderssonin (Svenska flicklyceet) oppilastyö vuodelta 1927. Lähde: Taidekasvatuksen kuva-arkisto. Taideteollinen korkeakoulu