» Sisällysluettelo PDF-muodossa

 

 Kansikuva 1-2010
Kuva: Riitta Oittinen, Koulupäivän päättyessä, Bryssel 2009.

Sisällys

Pääkirjoitus

Murroksen aika
Risto Ikonen

Artikkelit

     Koulutus tuotantokoneistona? Tulostavoitteinen koulutuspolitiikka kriittisen
     teorian valossa
     Tomi Kiilakoski & Aini Oravakangas

     Tapausfilosofinen analyysi myöhäismodernin kasvatuksen metafysiikasta
     Olli-Jukka Jokisaari

     J. A. Hollon kasvatusteoriasta ja kasvatuksen maailmasta elämänmuotona
     Matti Taneli

Ajankohtaista

     Hegemonin reviderad? Manshistoriskt seminarium i Jyväskylä 5–6.11.2009
     Pia Levin & Johanna LindblomKatsaukset

Meghnad Desai ja Marxin kosto
Rauno Huttunen

Arvostelut

     Taitopainotteinen historianopetus puntarissa. Arvosteltu teos: Juha
     Vänttinen 2009. Saako historiasta selvää? Monikulttuuriset yläkoululaiset
     historian lähteillä. Historian taidot motiivien, seurauksien, historian
     tulkintojen ja lähteiden luotettavuuden arvioinneissa. Turun yliopiston
     julkaisuja C 289. 269 s. + 8 liitettä.
     Jukka Rantala

     Koulu yhteiskuntapolitiikan pyörteissä. Arvosteltu teos: Jukka Sarjala 2008.
     Järki hyvä herätetty. Koulu politiikan pyörteissä. Helsinki: Kirjapaja.
     200 s.
     Risto Ikonen

     Kuvisopettajat puhuvat taidekasvatuksen historiaa. Arvosteltu teos: Pirkko
     Pohjakallio 2005. Miksi kuvista? Koulun kuvataideopetuksen muuttuvat
     perustelut. Helsinki: Taideteollisen korkeakoulun julkaisusarja A 60.
     Tarja Kankkunen

     Lukemisen ja kirjoittamisen käytännöt metodologisessa ristivalotuksessa.
     Arvosteltu teos: Martyn Lyons 2008. Reading Culture and Writing Practices in
     Nineteenth-century France. Toronto: University of Toronto Press. 245 s.
     Kirsti Salmi-Niklander


Abstracts