» Sisällysluettelo pdf-muodossa

 

kansi32010
Kuva: Koulumuseon esineistöä, Helsingin kaupunginmuseo © Sakari Kiuru.

Sisällys

Pääkirjoitus

Vastarinnan muotoja
Jukka Rantala

Artikkelit

Opettajuus kansallissosialismin kontekstissa – Weimarin tasavallan koulupedagogista kansallissosialistiseen ideaaliopettajaan
Jyrki Kaarttinen

Euroopan yhdentyminen suomalaisissa oppikirjoissa
Pauli Heikkilä

Koulun ja kodin kasvatuksellinen yhteistyö Oppikoululehden kuvaamana 1950-luvulla

Marjo Nieminen

Katsaukset

Hengailun maantiede ja nuorisotutkimuksen eettiset ongelmat
Sirpa Tani

Kansakouluntarkastajat ja heidän seuraajansa 1885–2009
Pauli Rautama

Ajankohtaista

Tutkijaseminaari Cygnaeuksen hengessä Helsingin yliopiston Viikin normaalikoululla
Petteri Hansen

Toivo ja sivistys – Kasvatuksen historian päivät Jyväskylässä 7.–8.6.2010
Matti Rautiainen

Mennyt koulumaailma on kulman takana – Helsingin Koulumuseon toiminta on tiensä päässä
Sauli Seppälä

Kirjahistorian monipuolisuus avautuu alhaalta päin – SHARP-konferenssi Helsingissä 17–20.8.2010
Kati Mikkola


Tarinat tutuiksi saariston lapsille
Kaija Roiha

Verkkojulkaisemisen ja kirja kerrallaan -painetun kirjan yhdistelmä turvaa tiedejulkaisemisen tulevaisuuden

Raimo Parikka

Arvostelut

Kurkistusikkuna naisvalokuvaajien historiaan. Arvosteltu teos: Mervi Autti 2010: Etsimessä neitikulttuuri. 1900-luvun alun valokuvaajanaisia Rovaniemellä. Helsinki: Musta taide. 287 s.
Heidi Kurvinen


Museolaitos sai historian. Arvosteltu teos: Susanna Pettersson & Pauliina Kinanen (toim.) 2010. Suomen museohistoria. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran Toimituksia 1265. Helsinki. 426 s.
Kalle Kallio

Hallinnan tutkimusta suomeksi. Arvostellut teokset:
Peter Miller & Nikolas Rose. Miten meitä hallitaan. Suom. Risto Suikkanen. Tampere: Vastapaino. 345 s.
Jani Kaisto & Miikka Pyykkönen (toim.) Hallintavalta – Sosiaalisen, politiikan ja talouden kysymyksiä. Helsinki: Gaudeamus. 279 s.
Antti Saari

Yliopiston monet itset: itsearviointi korkeakoulupoliittisena kysymyksenä.
Arvosteltu teos: Mira Huusko 2009. Itsearviointi suomalaisissa yliopistoissa: arvoja, kehittämistä ja imagon rakentamista. Jyväskylä: Suomen Kasvatustieteellinen Seura. 262 s.
Taina Saarinen

Abstracts