» Sisällysluettelo PDF-muodossa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vierailevat päätoimittajat: Pieter Dhondt ja Arto Nevala


SISÄLLYS

Pääkirjoitus

Turning points in the history of  Nordic higher education
Pieter Dhondt

Artikkelit

Ylioppilaslehti and the University’s Language Struggle in the 1920’s and the 1930’s
Jukka Kortti

Suomen terveydenhuoltojärjestelmän ja sairaaloiden kehittyminen. Vaatimattomista oloista modernin terveydenhuollon eturintamaan
Toni Saarivirta, Davide Consoli & Pieter Dhondt

Avauksia ja keskustelua

Yliopisto-opetukselle sen ansaitsema arvostus
Jukka Rantala, Jari Salminen, Janne Säntti & Petteri Hansen

Ajankohtaista

Tiede, politiikka, sivistys – Joensuu yliopisto alueellaan
Laura Kolbe

Kyläkouluverkko tuhoutumassa – koulujen lakkauttaminen jatkuu kiivaana
Outi Autti & Eeva Kaisa Hyry-Beihammer

Katsaukset

Epämääräisestä elämästä Kruunun haltuun. Irtolaisuuden ja huono-osaisuuden kontrolli Itä-Suomessa 1860–1885.
Päivi Pukero

Aiotteko tutkijaksi vai poliitikoksi? Max Weberin analyysi tieteestä ja politiikasta ammatteina
Risto Ikonen

Arvostelut

Mitä jokaisen yliopistotyöntekijän tulisi tietää uudesta yliopistolaista ja sen taustoista. Tomperi, Tuukka (toim.) 2009. Akateeminen kysymys. Yliopistolain kritiikki ja kiista uudesta yliopistosta. Tampere: Vastapaino, 240 s.
Annukka Jauhiainen

Johdatus uusliberalistisen ajattelun esihistoriaan. Polanyi, Karl 2009. Suuri murros. Aikamme poliittiset ja taloudelliset juuret. (The Great Transformation. The Political and Economic Origins of Our Time, julk. 1944). Suom. Natasha Vilokkinen. Esipuhe Risto Heiskala. Tampere: Vastapaino. 464 s.
Jani Pulkki

Kansalaisyhteiskunnat uskontojen, valtion ja filantropian virittämässä kentässä. Liedtke, Rainer & Weber, Klaus 2009. Religion und Philanthropie in den europäischen Zivilgesellschaften. Entwicklungen in 19. und 20. Jahrhundert. Paderborn: Ferdinand Schöningh.
Simo Seppo

Abstracts

 

Kansikuva: Siiri Riikosen (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu, aikuisopetus) digitaalinen valokuva vuodelta 2008. Lähde: Taidekasvatuksen kuva-arkisto. Taideteollinen korkeakoulu.