» Sisällysluettelo PDF-tiedosto

 

Kansi_4_2010
Kuva: Lotta Kauppi, Helsingin Sanomat, 5.9.2004

 Vieraileva päätoimittaja: Rainer Aaltonen

SISÄLLYS

Pääkirjoitus

Aikuiskasvatustiedettä rakentamassa. Aikuiskasvatuksen tutkimusseura 70 vuotta
Rainer Aaltonen

Artikkelit

Sivistyksen varhaista käsitehistoriaa
Heikki Kokko

Kansansivistys ja nainen: työtä kansan hyväksi
Tarja Lang

Osaamisperustaisen opetussuunnitelman monet merkitykset korkeakoulutuksessa
Marita Mäkinen & Johanna Annala

Opettajan identiteetti ja identiteettipolitiikat hallintakulttuurin murroksissa
Marjo Vuorikoski & Mirka Räisänen

Ajankohtaista

Konservatiivi ja radikaali. Professori Urpo Harvan 100-vuotismuisto
Heikki Mäki-Kulmala

Profiili

Kansalaisopistot ja valta
Riitta Miettinen

Katsaukset

Aikuiskasvatustiede oppikirjateksteissä
Karin Filander

Erityisopettajaksi kouluttautuminen ennen erityisopettajakoulutusta
Joel Kivirauma

Ongelmaperustainen pedagogiikka eilen, tänään ja huomenna
Esa Poikela & Sari Poikela

Arvostelut

Herätys aikaan. Arvosteltu teos: Ojanen, Eero 2007. Ajan filosofia. Helsinki: Kirjapaja. 136 s.
Virve Kallioniemi-Chambers

Huteja ja osumia. Vallitsevan kasvatusparadigman kritiikkiä lukutaitoisille. Arvostellut teokset: Skinnari, Simo 2008. Elämänkoulu – Oppimaan oppimisesta kasvamaan kasvamiseen. Jyväskylä: PS-kustannus. 324 s.
Kavelin Popov, Linda 2010. Reilu, reipas ja vastuuntuntoinen. 52 keinoa vahvistaa hyvää käytöstä. Suom. Riikka Parkkonen. Jyväskylä: PS-kustannus. 212 s.
Kai Kiviranta

Kasvatushistorioitsijoiden elämänhistorioita. Arvosteltu teos: Miten minusta tuli kasvatuksen historian tohtori? Koulu ja menneisyys XLVII. Helsinki: Suomen Kouluhistoriallinen Seura. 274 s.
Marjo Vuorikoski

Yhteisöllisyyden ja aikuiskasvatuksen dilemmat. Arvosteltu teos: Filander, Karin & Vanhalakka-Ruoho, Marjatta (toim.) 2009. Yhteisöllisyys liikkeessä. Aikuiskasvatuksen 48. vuosikerta. Jyväskylä: Kansanvalistusseura ja Aikuiskasvatuksen Tutkimusseura. 391 s.
Tuukka Tomperi

Edistys ja idylli. Arvosteltu teos: Päivärinne, Tiina 2010. Luonto, tiede ja teknologia: kansanvalistuksen Suomi-kuva 1870–1920. Bidrag till kännedom av Finlands natur och folk 183. Helsinki: Suomen tiedeseura. 224 s.
Heikki Mäki-Kulmala

Uusia näköaloja kasvatuksen ja koulutuksen historiaan. Arvosteltu teos: Hanska, Jussi & Vainio-Korhonen, Kirsi (toim.) 2010. Huoneentaulun maailma. Kasvatus ja koulutus Suomessa keskiajalta 1860-luvulle. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura. 407 s.
Markku Leinonen

Abstracts