» Sisällysluettelo pdf-muodossa

 

 kansi 2011-1
Kuva: Ollipekka Kangas, Vapaata piirrosilmaisua liitutaululla 2006.

Sisällys

Pääkirjoitus

Yhteiskunnallisen orientaation tärkeydestä yliopisto-opinnoissa
Jukka Rantala

Artikkelit

Mapping historians: historians' orientations and historical production
Lisa Muszynski & Jyrki Reunamo

Kasvatuksen haasteena demokratia – Friedrich Wilhelm Foersterin kansalaiskasvatus ennen ensimmäistä maailmansotaa
Kristiina Ekqvist

Aikuislukion eetosta etsimässä
Ari Sivenius & Risto Ikonen

Ajankohtaista

Historiantutkimuksen päivät Jyväskylässä – laaja katsaus ajankohtaiseen tutkimukseen
Johanna Viitanen

Kasvatustieteen päivillä tarkasteltiin kasvatuksellisia tiloja
Lauri Keskinen

Keskusteluja muistitietoaineistojen käytöstä ja tulkinnasta. Tutkijasymposiumi Oral history and fieldwork – The (Re)use and Interpretation of Research Materials -symposium Helsingissä 2.–3.12.2010
Minna-Liisa Salonsaari

Avauksia

Fröbel – poliitikko ja sosiaalipedagogi
Michael Winkler

Katsaukset

Katsaus peruskoulun yhteiskuntatiedolliseen opetukseen 2000-luvun Suomessa: puitteet, tarpeet, kehitysnäkymät
Marko van den Berg & Jan Löfström

Koulupiirien valtiollinen regulaatio / deregulaatio koulutuksen ohjausmekanismeina
Janne Varjo

Mitä varten koulu on olemassa? Axel Adolf Laurellin näkemyksiä koulusta 1830- ja 1840-luvuilta
Tarja-Liisa Luukkanen

Vapaan koulutuksen tukisäätiön vaikutus
Ville Okkonen

Arvostelut

Laiminlyödyn lapsen paikka. Arvosteltu teos: Astri Andresen 2006. Hender små. Bortsettning av barn i Norge 1900-1950. Bergen: Fagbokforlaget, 2006. 250 s.
Heini Hakosalo

Filosofit perusteidensa kimpussa ja ripaus Bysantin mystiikkaa. Arvostellut teokset: Henrik Rydenfelt & Heikki A. Kovalainen (toim) 2010. Mitä on filosofia? Helsinki: Gaudeamus. 308 s.; John Haldon 2010. Bysantin historia. Helsinki: Gaudeamus. 254 s.
Eeva Kallio

Supersankarien pyörittämä tuotantolaitos: kuva Amerikan koulureformista. Arvosteltu elokuva: Davis Guggenheim 2010. Waiting for 'Superman'. USA. 111 min.
Tuure Tammi

Koulutuspolitiikkaa toimijakeskeisesti. Arvosteltu teos: Liekki Lehtisalo 2009. Uuteen sivistysajatteluun. 288 s.
Sirkka Ahonen

Kohti varmempaa lapsuutta: asiantuntijuuden ja vallan tarkastelua varhaiskasvatussuunnitelmakeskusteluissa. Arvosteltu teos: Maarit Alasuutari 2010. Suunniteltu lapsuus: keskustelut lapsen varhaiskasvatuksesta päivähoidossa. Tampere: Vastapaino. 213 s.
Kirsi Pauliina Kallio

Kritiikin kokonaishahmo: Ivan Illichin koulutus- ja yhteiskuntanäkemyksistä. Arvosteltu teos: Kirsi-Marja Saurén 2008. Asiantuntijavalta – koulutettu mielikuvitus. Systemaattinen analyysi Ivan Illichin tuotannosta esitetystä köyhyyden modernisoitumisesta kulutusyhteiskunnassa. Acta Universitatis Lapponiensis 147. Lapin yliopisto 2008. s. 226.
Tomi Kiilakoski

Kulttuurintutkimuksen metodit vaeltavat laajalle. Arvosteltu teos: Jyrki Pöysä, Helmi Järviluoma & Sinikka Vakimo (toim.) 2010. Vaeltavat metodit. Kultaneito VII. Joensuu: Suomen Kansantietouden Tutkijain Seura. 456 s.
Jan Löfström

Varhaismodernit salatut elämät – Monipuolista suomalaista tutkimusta eliittien historiasta ja kirjakulttuurista. Arvostellut teokset:
Cecilia af Forselles & Laine, Tuija (toim.) 2008. Kirjakulttuuri kaupungissa 1700-luvulla. Suomalaisen kirjallisuuden seuran kirjaston julkaisuja 20. Helsinki: SKS. 190 s.
Johanna Ilmakunnas 2009. Kuluttaminen ja ylhäisaatelin elämäntapa 1700-luvun Ruotsissa. Tampere. 370 s.
Liisa Lagerstam 2007. A noble life. The Cultural Biography of Gabriel Kurck (1630–1712). Suomalaisen tiedeakatemian toimituksia. Humaniora 349. Helsinki: Suomalainen tiedeakatemia. 394 s.
Jessica Parland-von Essen 2005. Behagets betydelser: Döttrarnas edukation i det sena 1700-talets adelskultur. Möklinta: Gidlund. 251 s.
Jyrki Siukonen 2006. Mies palavassa hatussa: Professori Johan Welinin maailma. Helsinki: SKS. 358 s.
Kirsi Vainio-Korhonen 2008. Sophie Creutzin aika. Aateliselämää 1700-luvun Suomessa. Suomalaisen kirjallisuuden seuran toimituksia 1183. Helsinki: SKS. 398 s.
Charlotta Wolff 2005. Vänskap och Makt. Den svenska politiska eliten och upplysningstidens Frankrike. 350 s.
Päivi Maria Pihlaja

Abstracts