» Sisällysluettelo pdf-muodossa

 

kansi 2/2011
Rauman miesopettajaseminaarin opettajakokelaita syysretken lounastauolla Pyhärannan Eeruniemen tanssilavalla 1957. Kuva: Jukka Laine.

Sisällys

Pääkirjoitus

Testaamiselle perustuva koulupolitiikka arvostelun kohteena
Jukka Rantala

Artikkelit

Väärä sankari? Sosiaalinen kontrolli ja moraalijärjestys Rauman seminaarissa 1930-luvulla
Lauri Kemppinen

Katsaukset

Kritiikin aika. Kasvatustieteen repressiohypoteesi. (Lectio praecursoria)
Antti Saari

Helsingin Maalariammattikoulu 1930-2010. Hyljeksitystä suosituksi opinahjoksi
Kristiina Kalleinen

Ajankohtaista

Rajoja ja rajanylityksiä 1800-luvun Suomessa
Kirsti Salmi-Niklander

NERA 2011 - Puhetta ihmisoikeuksista
Liisa Granbom-Herranen

Elämäkertatutkimusta eurooppalaisista ja globaaleista näkökulmista
Kirsti Salmi-Niklander

Arvostelut

Mustalaistyttö oman äänen ja ulkopuolisten määritelmien välissä. Arvosteltu teos: Riikka Tanner & Tuula Lind 2009. Käheä-ääninen tyttö. Kaalengo tsaj. Helsinki: Tammi. 287 s.
Katja Yesilova

Tasa-arvotutkimuksen paluu. Arvosteltu teos: Hanna Nori 2011. Keille yliopiston portit avautuvat – tutkimus suomalaisiin yliopistoihin ja eri tieteenaloille valikoitumisesta 2000-luvun alussa. Turun yliopiston julkaisuja C309. 227 s. sekä lähteet ja liitteet.
Arto Nevala

Rett og rimelig / Oikein ja kohtuullista?
Arvosteltu teos: Marjut Anttonen 2010. Menetetty koulunkäynti: Norjan valtion hyvitykset saamelaisille ja kveeneille. Turku: Siirtolaisuusinstituutti. 141 s.
Leena Rossi

Monipuolinen tietopaketti haastattelun analyysista. Arvosteltu teos: Johanna Ruusuvuori, Pirjo Nikander & Matti Hyvärinen (toim.), Haastattelun analyysi. Tampere: Vastapaino. 2010. 469 s.
Elina Makkonen

Uusia näkökulmia kasvatustieteen tieteenalakehitykseen. Arvosteltu teos: Antti Saari 2011. Kasvatustieteen tiedontahto. Kriittisen historian näkökulmia suomalaiseen kasvatuksen tutkimukseen. Kasvatusalan tutkimuksia 55. Jyväskylä: Suomen kasvatustieteellinen seura. 461 s.
Pauli Siljander

Abstracts