» sisällysluettelo pdf-muodossa

 

Kansikuva
Vierailevat päätoimittajat: Jan Löfström, Riitta Oittinen & Jukka Rantala

Sisällys

 

Pääkirjoitus

Historiatietoisuuden hyödystä
Jan Löfstrom, Riitta Oittinen & Jukka Rantala

Artikkelit

Historia, historiatietoisuus ja menneisyyden käyttö
Kalle Pihlainen

Aika kielipolitiikassa. Päivälehtien nettikeskustelujen historiakäsitysten analyysi
Pasi Ihalainen, Taina Saarinen, Tarja Nikula ja Sari Pöyhönen

Historiatietoisuus ja musiikinhistoria
Leena Unkari-Virtanen

Menneisyyden merkitys syrjäytymisvaarassa olevien pajanuorten tulevaisuuskuvissa
Johanna Oljemark

Harrastuksesta ammatiksi: historian opettajaksi opiskelevien suhde historiaan
Arja Virta

Katsaukset

Valokuvat historiatietoisuuden rakentajana: Turku C.J. Schoultzin kaupunkikuvissa
Anne Ollila

Vuoden 1918 muistot Sammatissa ja historian yhteiskunnallinen rakentaminen
Anna Heimo

Ajankohtaista  

Keruukohteena päiväkoti- ja koulumuistot
Pauli Arola & Jan Löfström

Kanadassa opetetaan historiallista ajattelua
Jukka Rantala

Arvostelut

Korkeakoulupolitiikka toimijoiden välisen vuorovaikutuksen näkökulmasta
Petteri Hansen

Pienoismallilehti aikuiseen makuun
Jukka Rantala

Abstracts

Kansikuva: Romukaupan ikkuna, Riitta Oittinen, Turku 2011.