» sisällysluettelo pdf-muodossa

 

4/2011 kansi 

Vierailevat päätoimittajat: Päivi Salmesvuori ja Kirsti Salmi-Niklander


SISÄLLYS

Pääkirjoitus

Koti, uskonto ja kansakunta
Päivi Salmesvuori ja Kirsti Salmi-Niklander

Artikkelit

Uskomusperinne ja kristillinen kasvatus 1800-luvulla
Kaarina Koski

"Siunaa Jeesus ruokamme. Aamen!" – Ruokailu ja yhteiset arkiateriat lasten uskonnollisen kotikasvatuksen paikkana 1900-luvun alkuvuosikymmenten Suomessa
Maarit Knuuttila

Kirkon kuurojentyö kansanopetuksen kumppanina 1840-luvulta 1970-luvulle
Liisa Rantala

Uskonto ja kasvatus kansallisen yhtenäisyyden kysymyksenä sosiaalidemokraattisessa liikkeessä 1918
–1924
Niko Kannisto

Jumalan valtakunnan kansalaisista vastuullisten maailmankansalaisten kasvattamiseen. Yleissivistävän koulun uskonnonopetuksen yhteiskunnallinen tehtävä 1900-luvun alusta 2000-luvun alkuun
Saila Poulter

Maailmankatsomukset ja kristinusko ympäristökasvatuksessa

Panu Pihkala

Avauksia

Dialogic Space and Religious Education
Josephine Moate

Uskonnollinen kognitio ja uskonnollinen kasvatus
Tapio Puolimatka

Ajankohtaista

Lukemisen pakosta lukuhaluun
Pirkko Leino-Kaukiainen

Arvostelut

Aikamatkoja virsien maailmassa
Eeva-Liisa Bastman

Valistus kirjojen tulvana
Janne Tunturi

Abstracts

Kansikuva: Riitta Oittinen