» Sisällysluettelo pdf-muodossa

 

 kansi 1/2012
Kuva: Brysselin lelumuseon kokoelmat, Riitta Oittinen
 

Sisällys

 

Pääkirjoitus

Julkaisufoorumi-hanke huolestuttaa humanisteja ja yhteiskuntatieteilijöitä
Jukka Rantala

Artikkelit

Opettajien tulkinnat yrittäjyyskasvatuksen tavoitteista diskursiivisena kamppailuna
Maija Korhonen, Katri Komulainen & Hannu Räty

Onko kuva suomalaisnuorten yhteiskunnallisesta passiivisuudesta harhaa?
Tommi Eränpalo

Tasa-arvo ja oikeudenmukaisuus perusopetukseen sijoittumisessa ja valikoitumisessa
Mira Kalalahti ja Janne Varjo

Katsaukset

Vapaa järki ahneuden kahleissa. (Lectio praecursoria)
Sauli Salmela

Ajankohtaista  

Vanhempainyhdistys koululaisten terveellisen opiskeluympäristön puolustajana
Tuure Tammi

EuNaMus-konferenssi eurooppalaisista museoista
Riitta Oittinen

Muutoksia ja murroksia 1800-luvulla
Anna Rajavuori

Arvostelut

Takaisin vanhan koulun perustietoihin ja -taitoihin? Arvosteltu teos: Maciej Zaremba 2011. Hem till skolan. Stockholm: Natur & Kultur. 142 s.
Martin Gripenberg

Jouni Kiiskisen itsekasvatuskilvoittelu Aleksanteri Ahola-Valon kanssa. Arvosteltu teos: Jouni Kiiskinen 2011. Visuaalinen tie arvoelämään – Aleksanteri Ahola-Valon itsekasvatuksen menetelmä ja etiikka. Helsinki: Aalto-yliopiston taideteollinen korkeakoulu. 155 s.
Veli-Matti Värri

Matkalla maailman osaavimmaksi kansaksi. Arvosteltu teos: Sauli Salmela 2011. Vesitettyä skolastiikkaa? Varhaismodernin subjektikäsityksen aristoteelisesta perustasta. Tuomas Akvinolaisen ja John Locken kognitioteorioiden vertailua.  Acta Universitatis Tamperensis 1665. Tampere: Tampere University Press. 335 s.
Juhani Sarsila

Abstracts