» lataa sisällysluettelo pdf-muodossa

 

kansikuva 2/2012Vierailevat päätoimittajat: Jari Salminen & Janne Säntti

Sisällys

 

Pääkirjoitus

Kansallisesta selvitystilasta kansainvälisiin parrasvaloihin
Jari Salminen ja Janne Säntti

Artikkelit

Akateemisen yleisdidaktiikan vaikea ja lyhyt historia 1960-luvulta 2000-luvulle
Jari Salminen ja Janne Säntti

Ohjatusta opetuksesta omatoimiseen tutkimukseen – Aineenopettajien kasvatustieteellisten opintojen akatemisoitumiskehitys Helsingin ja Joensuun yliopistoissa 1980–2011
Mikko Puustinen

Katsaukset

Mikä tekee opettajankoulutuksesta akateemisen?
Pertti Kansanen

Pysähtyneisyyden aika – Aineenopettajakoulutuksen akateeminen taival
Matti Rautiainen

Ajankohtaista  

Kurkistus akateemisen opettajankoulutuksen lyhyeen historiaan – Suomen Kouluhistoriallisen Seuran yleisöseminaari Helsingissä 9.12.2011
Petteri Hansen 

Arvostelut

Teos yhteiskuntatiedollisen kasvatuksen teoriasta ja käytännöstä. Arvosteltu teos: Sture Långström & Arja Virta 2011. Samhällskunskapsdidaktik. Utbildning i demokrati och samhällsvetenskapligt tänkande. Lund: Studentlitteratur. 278 s.
Jan Löfström

Voiko ihmettä selittää? Suomen PISA-menestyksen taustoitusta. Arvosteltu teos: Hannele Niemi, Auli Toom & Arto Kallioniemi (toim.) 2012. Miracle of Education. The Principles and Practices of Teaching and Learning in Finnish Schools.  Rotterdam: Sense  Publishers. 288 s.
Jouni Välijärvi

Abstracts

Kansikuva: Rauman miesopettajaseminaarin opettajakokelaita viettämässä välituntia improvisoidun pingispöydän äärellä 1950-luvun lopulla. Kuva: Jukka Laine via Myllymäen Kilta ry.