» lataa sisällysluettelo pdf-muodossa

 

3 2012 kansi

Kuva: Lahjatavarakauppa Dohassa, Riitta Oittinen.

Sisällys

 

Pääkirjoitus

Julkaisufoorumin tarkoitus ei ole yksipuolistaa julkaisemista
Jukka Rantala

Artikkelit

Tyttöoppikoulusta ammattiin – Turun suomalaisessa jatko-opistossa 1800–1900-lukujen taitteessa opiskelleiden urapolut
Marjo Nieminen

Vapaan koulutuksen tukisäätiön perustaminen ja yhteiskunnallinen muutos
Ville Okkonen

Revittyjen pehmolelujen kertomaa: verkkokeskustelua taidekasvatuksesta
Tarja Pääjoki

Katsaukset

Koulu peruskysymysten äärellä. (Lectio praecursoria)
Helena Rajakaltio

Avauksia

Pakkohaku toimii huonosti
Markku Vanttaja

Ajankohtaista  

Teaching History for a Europe in Common (THIEC) – Eurooppalainen historian opetuksen tutkimus- ja kehityshanke
Stanislas Hommet & Jan Löfström

Uutta demokratiaa etsimässä?
Tiina Karhuvirta

Arvostelut

Viisitoista näkökulmaa yliopistouudistukseen – ja osin ohikin. Arvosteltu teos: Matti Vesa Volanen (toim.) 2012. Toiseksi paras? Tieteentekijät ja uusi yliopisto. Helsinki: Tieteentekijöiden liitto. 209 s.
Arto Nevala

Pohjoismaisen kansansivistystyön traditiota etsimässä. Arvosteltu teos: Seppo Niemelä 2011. Sivistyminen. Sivistystarve, -pedagogiikka ja -politiikka pohjoismaisessa kansansivistystraditiossa. Snellman-instituutin A-sarja 25. 297 s. + liite 2 s.
Risto Ikonen

Oppineesti luonnosta, kestävyydestä ja kasvatuksesta. Arvosteltu teos: Lili-Ann Wolff 2011. Nature and Sustainability: An Educational Study with Rousseau and Foucault. Saarbrücken: Lambert Academic Publishing. 375 s.
Eero Salmenkivi

Tyttösestä naisen ikään: suomalaisen tyttötutkimuksen historiaa ja tutkimustraditioita. Arvosteltu teos: Karoliina Ojanen, Heta Mulari ja Sanna Aaltonen (toim.) 2011. Entäs tytöt? Johdatus tyttötutkimukseen. Helsinki: Vastapaino & Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseura. 320 s.
Kaisa Vehkalahti


Abstracts