Lehden julkaisupolitiikka

Kasvatus & Aika noudattaa Open Access -periaatetta, jonka mukaan lehti on avoimesti saatavilla ilman tilausmaksuja. Kirjoittajilta ei myöskään peritä maksuja. Julkaisun kustannukset katetaan apurahoilla ja taustaseuran taloudellisella tuella. Kasvatus & Ajan julkaisufoorumiluokitus on 1 (ks. http://www.tsv.fi/julkaisufoorumi). Lehti löytyy kansainvälisestä Open Access -lehtien hakemistosta (http://www.doaj.org).

Toimitus

Päätoimittaja Kaisa Vehkalahti, OY / Nuorisotutkimusverkosto (kaisa.vehkalahti[at]oulu.fi)

Toimitussihteeri Essi Jouhki, OY 
(essi.jouhki[at]oulu.fi)

Toimittajat

Kirsi-Maria Hytönen, JY
Annukka Jauhiainen, TY
Mervi Kaarninen, TaY
Arto Nevala, UEF
Marjo Nieminen, TY
Riitta Oittinen, HY
Janne Poikolainen, Nuorisotutkimusverkosto
Mirka Räisänen, TaY; arvostelutoimittaja (mirka.raisanen@uta.fi)
Antti W. Saari, TaY
Eija Stark, HY
Janne Säntti, HY 

Kustantajan edustajana Suomen kasvatuksen ja koulutuksen historian seuran puheenjohtaja Juhani Tähtinen, TY

Julkaisija: Suomen kasvatuksen ja koulutuksen historian seura

Suomen kasvatuksen ja koulutuksen historian seura (ent. Suomen Kouluhistoriallinen Seura) on vuonna 1935 perustettu tieteellinen seura, jonka tarkoituksena on edistää kasvatuksen ja koulutuksen historian tutkimusta sekä tukea sen harrastusta Suomessa. Lisäksi seura edistää kasvatuksen, koulutuksen ja vapaan sivistystyön vaiheiden monitieteistä tutkimusta ja tieteenalojen välistä yhteistyötä.

Toimitusneuvosto

Prof. emerita Sirkka Ahonen, HY
Prof. Outi Fingerroos, JY
Dos. Heini Hakosalo, OY
Dos. Jussi Hanska, HY, TaY
Prof. Anja Heikkinen, TaY
Prof. emeritus Antero Heikkinen, UEF
Dos. Rauno Huttunen, UEF
Dos. Lea Henriksson, TaY
Prof. Juha Hämäläinen, UEF 
Dos. Tapani Innanen, UEF
Dos. Seija Jalagin, OY
Dos. Arto Jauhiainen, TY
Dos. Mervi Kaarninen, TaY
FT Elina Katainen, HY
Museonjohtaja Kalle Kallio, Työväenmuseo
FT Kari Kantasalmi, HY
Dos. Pirkko Leino-Kaukiainen, HY
Dos. Lauri Kemppinen, TY
Prof. Pauli Kettunen, HY
Prof. Joel Kivirauma, TY
Prof. Leena Koski, UEF
Dos. Anu Lahtinen, HY
Dos. Esko M. Laine, HY
Dos. Markku Leinonen, JY
Dos. Jan Löfström, HY
FL Elina Makkonen, UEF
Prof. Pirjo Markkola, TaY
Dos. Arto Nevala, UEF
Prof. Marjaana Niemi, TaY
Dos. Anne Ollila, TY
Dos. Ulla-Maija Peltonen, HY
Dos. Panu Pulma, HY
Prof. emerita Marjatta Rahikainen, HY
Prof. Risto Rinne, TY
Prof. Hannu Ruonavaara, TY
Prof. emeritus Hannu Simola, HY
Prof. Pauli Siljander, OY
Prof. Irma Sulkunen, TaY
KT Vesa Tuominen, UEF
Prof. Michael Uljens, ÅA
Prof. Kirsi Vainio-Korhonen, TY
Dos. Sinikka Vakimo, UEF
Prof. Arja Virta, TY
Dos. Minna Vuorio-Lehti, TY
Prof. Veli-Matti Värri, TaY
Dos. Kari Väyrynen, OY
Prof. Jukka Rantala, HY