» lataa sisällysluettelo pdf-muodossa

 

4 2012
Kuva: Riitta Oittinen

Sisällys

 

Pääkirjoitus

Kasvatuksen historian nykytilasta
Jukka Rantala

Artikkelit

Espanjalainen uskonnonopetus muutosten pyörteissä (1939–2012)
Tarja Ehnqvist

Komiteanmietinnöt kiistakapulana — kamppailu sairaanhoitajakoulutuksen järjestämisestä ja sisällöistä Suomessa 1940- ja 1950-luvuilla
Päivi Huhtela, Leena Paasivaara ja Juhani Nikkilä

Pre-modern games in a modern world: A case of public festivals as rational recreation in 19th century Finland
Lauri Keskinen

Katsaukset

Koulutuskulttuuriset siirtymät avaavat näkökulmia koulutuksen periytyvyyteen. Lectio praecursoria kasvatustieteen väitöskirjaan Äidiltä tyttärelle. Koulutuskulttuurisia siirtymiä neljässä sukupolvessa Turun yliopistossa 28.9.2012.
Sirpa Ruohola

Ajankohtaista  

Demokraattiset arvot ja opettajien tietoisuus – Demokratiske verdier og lærerbevissthet -konferenssi Oslossa 22.–23.10.2012
Tuure Tammi

Teaching Painful Pasts in Europe – THIEC-hankkeen II tutkijaseminaari, Helsinki 26.–28.9.2012
Jan Löfström

Historiana: Euroopan historiaan verkolla
Riitta Oittinen

Lapsuuden historiaa tunteella. Childhood, Youth and Emotions in Modern History, Berliini 29.11.–1.12.2012
Kaisa Vehkalahti

Arvostelut

Uraa uurtava teos tyttöjen käsityökasvatuksesta. Arvosteltu teos: Päivi Marjanen 2012. Koulukäsityö vuosina 1866–2003. Kodin hyvinvointiin kasvattavista tavoitteista kohti elämänhallinnan taitoja. Turun yliopiston julkaisuja C 344. 296 s.
Sirkka Ahonen

Kasvatushistoriasta lääke koulututkimuksen kolotuksiin? Arvosteltu teos: Jari Salminen 2012. Koulun pirulliset dilemmat. Helsinki: Teos. 288 s.
Mirka Räisänen

Itsekasvatus voimavarana kovissa oloissa. Arvosteltu teos: Sigurður Gylfi Magnússon 2010. Wasteland with Words. A Social History of Iceland. London: Reaktion Books.
288 s.

Kirsti Salmi-Niklander

Mikrotason tutkimus koulutuskulttuurisista siirtymistä. Arvosteltu teos: Sirpa Ruohola 2012. Äidiltä tyttärelle. Koulutuskulttuurisia siirtymiä neljässä sukupolvessa. Turun yliopiston julkaisuja C 342. 193 s.
Jukka Rantala

Vertaisarvioijat 2011-2012


Abstracts