» lataa sisällysluettelo pdf-muodossa

 

Kansikuva 1 2013Vierailevat päätoimittajat: Juhani Tähtinen & Kirsi Vainio-Korhonen

Sisällys

 

Pääkirjoitus

Kasvatuksen historia ja vanhemman ajan tutkimus
Juhani Tähtinen & Kirsi Vainio-Korhonen

Artikkelit

Kasvatusopin virtaukset akateemisissa teksteissä – kuusi turkulaista väitöskirjaa 1700-luvulta
Inkeri Kinnari 

Pro Fide et Christianismo -seuran papisto ja 1700-luvun ruotsalainen koulu-uudistuskeskustelu
Minna Ahokas

Lastenopettaja vai laulunjohtaja? Mitä Mynämäen lukkarinvaali vuodelta 1769 kertoo talonpoikien suhtautumisesta alkeisopetukseen?

Lauri Viinikkala

Helsingin porvarispoikien opinkäynti 1700-luvun jälkipuoliskolla
Juha-Matti Granqvist

Lukuhalun vallankumous ja Jean-Jacques Rousseau
Ilkka Mäkinen

Lukuhaluinen luonnonkansa

Ritva Kylli

Valistunut elämänasenne ja yhteisön onni – Hyvä elämä kustavilaisen kauden turkulaisvalistuksessa
Risto Ikonen

Madame de Genlis – valistuksen ja romantiikan pedagogi
Hannu Salmi & Leena Salmi

Utopiasosialistit ja kasvatuksen keskeinen rooli: Henri Saint-Simon, Robert Owen ja Charles Fourier kirkkaampaa tulevaisuutta rakentamassa

Lauri Keskinen

Arvostelut

Kirjeet ja eliittien kasvatus. Arvosteltu teos: Willemijn Ruberg 2011. Conventional Correspondence. Epistolary Culture of the Dutch Elite, 1770–1850, Egodocuments and History Series, vol. 4, Leiden & Boston: Brill. 292 s.
Henrika Tandefelt

Kohti porvarillista sivistyneistön ihannetta. Erottautumisen taito
helsinkiläiseliitin parissa 1740-luvulta 1820-luvulle. Arvosteltu teos (suomeksi ja ruotsiksi): Jessica Parland-von Essen 2010. Affärer, allianser, anseende. Konsten att tillhöra eliten i Helsingfors ca 1740–1820. Schildts förlag. 224 s.
Jessica Parland-von Essen 2010. Ammatti, avioliitto ja arvostus. Helsinkiläinen eliitti 1740–1820. Schildts. 224 s.

Ulla Ijäs

Kätilötyötä Ruotsi-Suomessa – 1700-luvun naisammattilaisten historiaa ja ylempien säätyjen synnytyskulttuuria. Arvosteltu teos: Kirsi Vainio-Korhonen 2012. Ujostelemattomat. Kätilöiden, synnytysten ja arjen historiaa. Helsinki: WSOY. 255 s.

Anne Laiho

Au-äideistä sukuverkostoihin. Arvosteltu teos: Tiina Miettinen 2012. Ihanteista irrallaan. Hämeen maaseudun nainen osana perhettä ja asiakirjoja 1600-luvun alusta 1800-luvun alkuun. Acta Universitatis Tamperensis 1756. Tampere University Press. 310 s.
Terhi Nallinmaa-Luoto

Jorma Kalela haastaa historiankirjoittajat jalkautumaan yleisön joukkoon. Arvosteltu teos: Jorma Kalela 2012. Making History. The Historian and the Uses of the Past. Basingstoke: Palgrave Macmillan. 216 s.
Sirkka Ahonen

Abstracts
 

Kansikuva: Ihmiskunta ottaa ensiaskeleitaan ylöspäin: ranskalaisveljesten Joseph ja Jacques Montgolfierin kehittelemä ja valmistama kuumailmapallo oli
maailman ensimmäisiä, jos ei ensimmäinen, mikä vei ihmisiä yläilmoihin
1700-luvun loppupuolella (kuvalähde: Wikipedia).