» lataa sisällysluettelo pdf-muodossa

 

2/2013 kansi
Kuva: Hannu Holopainen 1960

Sisällys

 

Pääkirjoitus

Julkisuus säätelee opettajan kasvatustoimintaa
Jukka Rantala

Artikkelit

Hukassa ja sanoilleen vieraana. Stanley Cavell filosofiasta kasvatuksena
Tomi Kiilakoski

Kerronnallisuus, kontekstuaalisuus ja historiallisuus opettajien elämäkertatutkimuksessa
Päivi Siivonen, Johanna Snellman & Ulpukka Isopahkala-Bouret

Katsaukset

Ja huomenna meillä on vieläkin enemmän tehokkaita välineitä. (Lectio praecursoria)
Tomi Kiilakoski

Kasvatus on kasvamaan saattamista. (Lectio praecursoria)
Matti Taneli

Ajankohtaista

Sadan vuoden yksinäisyys katkolla? Kasvatus sosiaalisena ja yhteiskunnallisena toimintana -seminaari Tieteiden talolla 4.4.2013
Mirka Räisänen

Arvostelut

Koulu ja sivistyskasvatus. Arvosteltu teos: Matti Taneli 2012. Kasvatus on kasvamaan saattamista. Kasvatusfilosofinen tutkimus J. A. Hollon sivistyskasvatusajattelusta. Turku: Turun yliopiston julkaisuja. Annales Universitatis Turkuensis sarja C, osa 351. 292 s.
Vesa Jaaksi

Erinomaisen kansakunnat virret ja sodat. Katsauksia tavallisen suomalaisuuden itseymmärrykseen. Arvosteltu teos:  Anu Koivunen (toim.) 2012. Maailman paras maa. SKS. 255 s.
Eija Stark

Huumorilla historiaa lapsille. Arvosteltu teos: Pekka Tuomikoski & Markus Majaluoma 2011. Maailmanhistoria 45 minuutissa. Helsinki: WSOY. 95 s.
Jukka Rantala

Historia sovittelun forumina. Arvosteltu teos: Sirkka Ahonen 2012. Coming to Terms with a Dark Past. How Post-Conflict Societies Deal with History. Frankfurt am Main, Berlin, Bern, New York, Oxford, Wien: Peter Lang. 181 s.
Jorma Kalela

Analyysejä suomalaisnuorten kansalaispätevyydestä. Arvosteltu teos: Pekka Kupari & Martti Siisiäinen (toim.) 2012. Kodista ja kiinnostuksesta se lähtee. Suomalaisnuorten kansalaispätevyys ja yhteiskunnalliset asenteet. Jyväskylän yliopisto, koulutuksen tutkimuslaitos. 111 s.
Jan Löfström

Abstracts