» lataa sisällysluettelo pdf-muodossa

 

 Kansi 3 2013Vierailevat päätoimittajat: Jan Löfström & Mervi Kaarninen

Sisällys

 

Pääkirjoitus

Arvioinnista ja ylioppilastutkinnosta
Jan Löfström & Mervi Kaarninen

Artikkelit

Tilastollinen järkeily ja oppilasarviointi suomalaisen kasvatustieteen historiassa Ian Hackingin tieteenfilosofian näkökulmasta
Antti Saari

Ylioppilastutkinnon rakenne- ja reaalikoeuudistusten vaikutuksia: miten lisääntynyt valinnaisuus ohjaa lukiolaisia
Eero Salmenkivi

Kuka oikeastaan asettaa opetuksen tavoitteet? Yhteiskuntaopin taidolliset tavoitteet ja niiden arviointi opetussuunnitelmien perusteissa ja ylioppilastutkinnossa
Inkeri Ahvenisto, Marko van den Berg, Jan Löfström, Arja Virta

Osaavatko hyvin historiaa osaavat pojat myös hyvin fysiikkaa? Erään uskomuksen epäsuora koetteleminen
Jorma Kuusela & Najat Ouakrim-Soivio

Vertais- ja itsearvioinnin käyttö yliopistollisessa historianopetuksessa: tapaustutkimus menetelmäopetuksen opetuskokeilusta
Simo Mikkonen, Anna Veijola, Pasi Ihalainen

Katsaukset

Historiemedvetande på prov – nationella ämnesprov i historia i Sverige
Per Eliasson

Sekulaari yhteiskunta ja ’toisin’ ajattelemisen mahdollisuus. (Lectio praecursoria)
Saila Poulter

Arvostelut

Suomalainen da Vinci -koodi. Arvosteltu teos: Matti Rautiainen 2013. Lallin perintö. Rikosromaani. Keminmaa: Nordbooks. 212 s.
Pauli Arola

Mikrohistoriallisesti aateliskasvatuksesta. Arvosteltu teos: Kirsi Vainio-Korhonen 2012. Sofie Munsterhjelmin aika. Aatelisnaisia ja upseereita 1800-luvun Suomessa. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura. 309 s.
Inkeri Ahvenisto

Historiallinen katse kirjoitettuun nuoruuteen. Arvosteltu teos: Ilona Kemppainen, Kirsti Salmi-Niklander & Saara Tuomaala (toim.) 2011. Kirjoitettu nuoruus. Aikalaistulkintoja 1900-luvun alkupuolen nuoruudesta. Helsinki: Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseura. 195 s.
Kati Launis

Abstracts

Kansikuva: Valkoinen ylioppilaslakki on 1870-luvulta lähtien ollut ylioppilastutkinnon tärkein tunnusmerkki. Siihen tiivistyy suuri saavutus ja juhlan aika. Ylioppilastutkintolautakunta juhlisti elokuussa 2012 pitkäaikaisen pääsihteerinsä läksiäisiä oheisilla kakuilla (kuva: Mervi Kaarninen)