» lataa sisällysluettelo pdf-muodossa

 

kutistettu lehmä
Kuva: Karjalaisen siirtolaisen uusi talo. 11-vuotias Vuokko Liukko Perungan kansakoulusta Rovaniemeltä voitti tällä piirustuksella 5-6 luokkien sarjassa Lapin läänin II palkinnon Kansanavun piirustuskilpailussa (1.2.–31.3.1947)


Sisällys

 

Pääkirjoitus

Tiedettä suuren yleisön käyttöön
Jukka Rantala

Artikkelit

Koululaiset kotiseudun representoijina toisen maailmansodan jälkeen Suomen Länsi-Lapissa ja Ruotsin Tornionlaaksossa
Päivi Granö & Anniina Koivurova

Sukupuolten tasa-arvo koulutuspoliittisena tavoitteena ja käsitteenä – erityistarkastelussa 2000-luvun politiikkadokumentit
Anne Laiho

Tutkija-opettajien kiirekokemukset yliopiston opetussuunnitelmatyössä
Virve Kallioniemi-Chambers, Johanna Annala ja Marita Mäkinen

Vaikeasti kehitysvammaiseksi diagnosoituun opiskelijaan kohdistuneet suhtautumistyylit yliopisto- ja vapaa-ajan ympäristöissä
Minna Saarinen

Katsaukset

Suomalaisen koulupedagogiikan kasvatustieteellinen perusta 1900-luvulla
Antti Saari

Historianopetuksen muutos venäläisittäin
Simo Mikkonen

Mitä tänään koulussa opit? (Lectio praecursoria)
Anna Veijola

Ajankohtaista

Kasvatushistorioitsijat vallan kysymyksiä pohtimassa. ISCHE 35: Education and Power: Historical Perspectives, University of Latvia, Riga 21.–24.8.2013
Kaisa Vehkalahti, Pieter Dhondt, Liisa Granbom-Herranen, Anja Heikkinen ja Heli Valtonen

Matkoja opettajankoulutuksen historiaan – Kasvatuksen historian päivät Jyväskylässä 10.–11.6.2013
Matti Rautiainen

Arvostelut

Koukuttava ja haastava oppimislautapeli on nykypäivää. Arvosteltu teos: Touko Tahkokallio 2013. Terra. Millaisen maailman sinä luot? Eduplus Oy. Tuottaja Kerhokeskus.
Inkeri Ahvenisto

Yleiskatsaus pohjoismaisen kansalaiskasvatuksen historiaan. Arvosteltu teos: Mette Buchardt, Pirjo Markkola ja Heli Valtonen (toim.) 2013. Education, state and citizenship. Helsinki: Nordic Centre of Excellence Nordwel. (Nordwel Studies in Historical Welfare State Research 4). 263 s.
Petteri Hansen

Saamelaisten kansanopetuksesta Suomessa. Arvosteltu teos: Veli-Pekka Lehtola 2012. Saamelaiset suomalaiset. Kohtaamisia 1896–1953. SKS. 517s.
Inkeri Ahvenisto

Abstracts