» lataa sisällysluettelo pdf-muodossa

 

Kansikuna 1 2014
Vierailevat päätoimittajat:
Kaisa Vehkalahti, Saara Tuomaala-Sarpong
ja Heini Hakosalo


Sisällys

 

Pääkirjoitus

Sukupuolihistorian näkökulmia kasvatushistoriaan
Kaisa Vehkalahti, Saara Tuomaala-Sarpong ja Heini Hakosalo

Artikkelit

Naistrubaduurit – keskiajan oppineita naisia?
Susanna Niiranen

Ulkoinen olemus ja sukupuolen rakentaminen 1700-luvun englantilaisten aatelistyttöjen kasvatuksessa
Henna Karppinen-Kummunmäki

Tarkkuuskello ja höyrykone: terveysoppaat sukupuoleen kasvattajina
Anna-Maria Mäki-Kuutti & Sinikka Torkkola

Koulukäsityö naiseksi kasvattamassa
Päivi Marjanen

Toisarvoista työvoimaa – ensiarvoisia kasvattajia
Anne Koskela

Toimittajakoulutus ja sukupuoli 1960–1980-lukujen Suomessa
Heidi Kurvinen

Melkein sata vuotta poikien liikkumista. Elämäntapa ja fyysinen aktiivisuus neljän sukupolven lapsuudessa ja nuoruudessa
Mikko Salasuo & Anni Ojajärvi

Ajankohtaista

Pohjoismaista tyttöyttä ja tyttötutkimusta historioimassa – Girlhood Studies Research Meeting Turussa 31.10.2013
Heta Mulari

Arvostelut

Mitä Ariès todella sanoi – ja kuka Ariès? Arvosteltu Teos: Matti Peltonen (toim.) 2013. Ariès ja historian salaisuus. Historia mirabilis 10. Turku: Turun historiallinen yhdistys ry. 206 s.
Eeva-Leena Onnismaa

Kokemalla oppimisesta. Arvosteltu teos: Kai Alhanen 2013. John Deweyn kokemusfilosofia. Helsinki: Gaudeamus. 278 s.
Marko Mikkilä.

Osuuko arviointi aina oikeaan? Arvosteltu teos: Najat Ouakrim-Soivio 2013. Toimivatko päättöarvioinnin kriteerit? Oppilaiden saamat arvosanat ja Opetushallituksen oppimistulosten seuranta-arviointi koulujen välisten osaamiserojen mittareina. Helsinki: Opetushallitus. 280 s.
Arja Virta

Abstracts
 

Kansikuva: Kuvassa Uuden Suomen kummiperheen lapset tekevät läksyjään kynttilän valossa 1940-luvulla. Valokuvaaja tuntematon. Suomen valokuvataiteen museo. Alma Media / Uuden Suomen kokoelma.