» lataa sisällysluettelo pdf-muodossa

 

kansi 2/2014
Kansikuva: Lastentarha Solhällan (Kolmas linja 4, per. 1903) lapsia pesemässä pyykkiä LTO Bärtha Bäckmanin johdolla, 1910-luku. Ebeneser-säätiön kuvakokoelma, Flickr.

Sisällys
 

Pääkirjoitus

Tutkimuksen laadunarvioinnilla tehdään tiedepolitiikkaa
Jukka Rantala

Artikkelit

Varhaiskasvatusjärjestelmän polkuriippuvuuksien jäljillä
Eeva-Leena Onnismaa, Maiju Paananen & Lasse Lipponen

Akateemisen kapitalismin uusliberaali tutkijasubjekti kasvatustieteellisessä tohtorikoulutuksessa
Anna Kouhia & Tuure Tammi

Kiertokoulun ja kansakoulun välissä – Jacob Ahlsmanin kutsumus ja kriisi
Anna Kuismin

Eteläpohjalaisten nuorten naisten jatkokoulutukseen liittämiä haaveita, toteutumaa ja merkityksiä 19201940-luvuilla
Sofia Huhtala & Juhani Tähtinen

Katsaukset

Opettajat ja pirullisten aikojen koulutuspolitiikka. (Lectio Praecursoria)
Mirka Räisänen

Esipoliittinen kasvatus poliittisen edellytyksenä, eli katsaus Hannah Arendtin kasvatusajatteluun
Esko Harni

Arvostelut

Kynä kourassa. Itseoppineet kirjoittajat ja tekstin äänet. Arvosteltu teos: Lea Laitinen & Kati Mikkola (toim.) 2013. Kynällä kyntäjät. Kansan kirjallistuminen 1800-luvun Suomessa. SKS:n Toimituksia 1370. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura. 558 s.
Niina Hämäläinen

Valotuksia aikamme viitatuimman yhteiskuntatieteilijän ajatteluun. Arvosteltu teos: Foucault, Michel 2014 [1994]. Parhaat (Dits et écrits IIV, 1994). Suomentanut: Tapani Kilpeläinen, Simo Määttä ja Johan L. Pii. Niin & näin -kirjat. 338 s.
Esko Harni

Härkälän apinajuttu. Etnografia koulusta nuorten ympäristönä. Arvosteltu teos: Tommi Hoikkala & Petri Paju 2013. Apina pulpetissa. Ysiluokan yhteisöllisyys. Helsinki: Gaudeamus. 246 s.
Tomi Kiilakoski

Abstracts