» Lataa sisällysluettelo pdf-muodossa

 

kansi 3 2014
Vieraileva päätoimittaja: Pekka Penttinen

Sisällys

Pääkirjoitus

Vaivaako nuorisokasvatusta historiattomuus?
Pekka Penttinen

Artikkelit

Sairaan hauskaa! Nuorten kasvatuksellinen kapina folkloressa
Laura Hokkanen

Tyttöenergialla kasvaneet. Tytöille suunnatun populaarikulttuurin lähihistoriaa

Aino Tormulainen

Nuorten vaihtoehtoliikunta yhteisöllisen kasvun ja oppimisen mahdollistajana
Anni Rannikko, Päivi Harinen, Hanna Kuninkaanniemi, Veli Liikanen & Jussi Ronkainen

Reippaat tytöt ja rohkeat pojat – nuorison kansallismielinen kasvatus Suomessa vuosina 1934–1938
Eeva Kotioja

Yrjö Karilas nuorisokasvattajana ja kristillisen poikatyön kasvatustavoitteiden määrittelijänä 1920- ja 1930-luvulla
Lauri Julkunen

Katsaukset

Mitä on ammatillinen nuorisotyö? Nuorisotyön villiä kenttää kesyttämässä. (Lectio praecursoria)
Katariina Soanjärvi

Kristillisen kasvatuksen kahdeksan vuosikymmentä
Jarmo Kokkonen
 

Ajankohtaista

TUHTI-seminaari – puuttuva lenkki teoreettisen nuorisokasvatuksen ja käytännöllisen nuorisotyön välillä?
Tapio Kuure

Nuorisotyön käytäntöjen, koulutuksen ja tutkimuksen vuoropuhelu – TUHTI-seminaari 14.–15.10.2013
Pekka Launonen

Arvostelut

Nuorisotyö muutoksessa? Katariina Soanjärvi nuorisotyön villin kentän kesyttäjänä. Arvosteltu teos: Katariina Soanjärvi 2011. Mitä on ammatillinen nuorisotyö? Nuorisotyön villiä kenttää kesyttämässä. Jyväskylä Studies in Education, Psychology and Social Research 413.  Jyväskylän yliopisto. 173 s.
Katja Komonen

Olennaista nuorisotyön taidoista. Arvosteltu teos: Kate Sapin 2013. Essential Skills for Youth Work Practice. 2nd Edition. London: Sage Publications. 280 s.
Juha Nieminen

Teknologisoituvan kasvatuksen onnistunut analyysi. Arvosteltu teos: Tomi Kiilakoski 2012. Kasvatus teknologisessa maailmassa. Tutkimus teknologisoituvasta kasvatuksesta. Nuoristotutkimusverkoston / Nuoristotutkimusseuran julkaisuja 132. Helsinki: Nuorisotutkimusseura. 277 s.
Risto Ikonen


Kasvatuksellinen ohjaus itsekasvatukseen. Arvosteltu teos: J. E. Salomaa 1952. Nuorisonohjaajan kasvatusoppi. Porvoo: WSOY. 149 s.
Ari Sivenius

Opetusalan järjestöt koulutusdiskurssien pelikentällä. Arvosteltu teos: Mirka Räisänen 2014. Opettajat ja koulutuspolitiikka. Opetusalan ammattijärjestö ja Demokraattiset koulutyöntekijät -yhdistys peruskoulukauden koulutuspolitiikassa. Tampere: Tampere University Press. 294 s.
Jari Salminen

Abstracts
 

Kansikuva: Elämänohjeita kasvavalle sukupolvelle. Kuvat otteita Ipnos Oy:n Makeis-, keksi- ja leipätehtaan nuorisolle suuntaamasta kasvatuksellisesta lukujärjestyspohjasta. Kansalliskirjasto, pienpainatekokoelma.