» Lataa sisällys pdf-muodossa

 

KA_4_2014
Kansikuva: Riitta Oittinen

Sisällys

Pääkirjoitus

Kasvatuksen historiaa, lapsuuden historiaa vai perhehistoriaa?
Kaisa Vehkalahti

Artikkelit

Voiton tavoittelusta nautinnollisiin lumilautailukokemuksiin: Urheilukulttuurin sosialisaatioympäristöjen muutokset modernista jälkimoderniin siirryttäessä
Anna-Liisa Ojala & Hannu Itkonen

Kulttuurin käsite lukion historian kurssissa Kulttuurien kohtaaminen. Analyysi Euroopan ulkopuolisten alueiden historian valinnaiskurssin kehityksestä 1990–2010-luvuilla
Jan Löfström

Opettajat Turun tyttölyseon kouluhistoriikkien muistelukirjoituksissa
Marjo Nieminen

”Heikkomielisyyden levenemisen ehkäisy” – Sterilointilain vaikutukset Turun kansakouluissa
Susanna Agge

Arvostelut

Opettajankoulutus itsensä kohtaamisen paikkana? Arvosteltu teos: Tiina Nikkola, Matti Rautiainen ja Pekka Räihä (toim.) 2013. Toinen tapa käydä koulua. Kokemuksen, kielen ja tiedon suhde oppimiseen. Tampere: Vastapaino. 265 s.
Helena Rajakaltio & Mirka Räisänen

Perusteellinen tutkimus 1920-luvun autoilusta ja sukupuolesta. Arvosteltu teos: Teija Försti 2013. Vauhtikausi. Autoilun sukupuoli 1920-luvun Suomessa. Annales Universitatis Turkuensis. Sarja C, osa 371. 316 s.
Jaakko Suominen

Napakka teos suomalaisista tyttökirjoista päästää lukijat ääneen. Arvosteltu teos: Sara Kokkonen 2012. Rasavillejä ja romantikkoja. Rakkaat suomalaiset tyttökirjat. Helsinki: Avain. 261 s.
Sari Miettinen

Abstracts

Vertaisarvioijat 2013-2014