» Lataa sisällys pdf-muodossa

 


Sisällys

Pääkirjoitus

Pääkirjoitus
Kaisa Vehkalahti

Artikkelit

 Emosfääri: teoreettinen näkökulma ihmisen tunneviestintään kulttuurisessa kontekstissa
Teija Waaramaa & Heikki Mäki-Kulmala

 Varusmiespalvelus miesten omaelämäkerroissa
Anni Ojajärvi & Tiia Laukkanen

Katsaukset

Koulukypsyydestä koulun valmiuteen − Kouluvalmiuskäsitteen kehittyminen 1900-luvun alusta tähän päivään
Miia Kolehmainen, Minna Saarinen & Elina Kontu

Ortodoksisen uskontokasvatuksen tutkimuskenttä

Pekka Metso

Feminismejä, feministejä ja ruotsalaista tyttöelokuvaa 1990–2000-luvuilla (Lectio praecursoria)
Heta Mulari

Keskustelua

Taiteen ja taidekasvatuksen potentiaalista ja velvollisuuksista
Mikko Piispa

Ajankohtaista

Towards an integrated theory of historical consciousness and moral consciousness (HiMoCo) -tutkimusverkoston workshop, Helsinki, 27.–29.4.2015
Jan Löfström

Historianopetuksen jatkumo esikoulusta yliopistoon − kansainvälistä tutkimusta ja käytäntöjä
Anna Veijola & Simo Mikkonen

Aatteet, opit ja ideologiat kasvatuksen ja koulutuksen kontekstissa
Juhani Tähtinen

Arvostelut

Minun, sinun, meidän nuoruus. Nuoruuden kokemukset tutkimuskohteena. Arvosteltu teos: Kaisa Vehkalahti & Leena Suurpää (toim.) 2014. Nuoruuden sukupolvet. Monitieteisiä näkökulmia nuoruuteen eilen ja tänään. Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseura, julkaisuja 152, tiede. Helsinki: Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseura. 281s.
Kirsi-Maria Hytönen

Sota- ja jälleenrakennusaika työläisnaisten näkökulmasta. Arvosteltu teos:Kirsi-Maria Hytönen 2014. ”Ei elämääni loma mahtunut”. Naisten muistelukerrontaa palkkatyöstä talvi- ja jatkosotien ja jälleenrakennuksen aikana. Kultaneito XII. Suomen Kansantietouden Tutkijain seura. 282 s.
Seija-Leena Nevala-Nurmi

Äidinkielen opetuksen monenlaiset juuret. Arvosteltu teos: Katri Karasma 2014. Aapisesta ylioppilaskokeeseen. Äidinkielen opetuksen historia. Espoo: Äidinkielen Opetustieteen Seura. 340 s.
Markku Varis

Kaunis oodi Helsingin kansansivistyksestä. Arvosteltu teos: Nyström, Samu. 2014. Oodi sivistykselle. Helsingin työväenopisto 100 vuotta, Helsinki: Minerva. 215 s.
Marjaliisa Hentilä

Abstracts


Kansi: Pietisen perhe 1910-luvulla Antreassa. Kuva: Reino Pietinen, autochrome, Suomen valokuvataiteen museo.