» Lataa Sisällysluettelo pdf-muodossa

 


Vierailevat päätoimittajat: Pieter Dhondt, Risto Ikonen, Arto Nevala & Antti Ronkainen

Sisällys


Pääkirjoitus

Yliopistohistoria – ajankohtaisempi kuin koskaan?
Pieter Dhondt, Risto Ikonen, Arto Nevala & Antti Ronkainen

Artikkelit

Yliopistot ja antiikin perinne. Yliopisto-opetuksen tavoitteista
Juha Himanka

The typical dilemma between university expansion and rationalization: Belgium and Finland since 1960s
Pieter Dhondt & Arto Nevala

Avoimen yliopiston väylä siltana avoimen ja tutkintokoulutuksen välillä

Nina Haltia

Valkoisen kaupungin punainen korkeakoulu. Joensuun korkeakoulun politisoitumiskeskustelun diskurssit vuosina 1969–1975
Alina Kuusisto

Korkeakoulujen osastot ja ainelaitokset kilpailuvaltiollistumisen rakentajina ja vastustajina 1980-luvulla ja 1990-luvun alussa: Tapaustutkimuksina Joensuu ja Lappeenranta
Mikko Kohvakka

Tiede ja kansainvälisyys. Kansainvälisten suhteiden kehitys Joensuun yliopistossa 1970-luvulta 1990-luvun alkuun
Antti Ronkainen & Risto Ikonen

Changing the narrative of university history
Anders Ahlbäck & Laura Hollsten

Suomalaista valtiollista yliopistopolitiikkaa ohjaavat perustelut tuloksellisuuden aikakaudella
Jarmo Kallunki, Soile Koriseva & Henni Saarela

Tutkimuksen ja opetuksen yhteys yliopistossa – opetussuunnitelmatyön näkökulma
Johanna Annala, Marita Mäkinen & Jyri Lindén

“A1 alkuperäisartikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä”: Uusien tulosjärjestelmien omaksuminen ihmistieteissä 2000-luvulla
Anna Sivula, Jaakko Suominen & Markku Reunanen

Syväluotaukset

Suomalaisen yliopiston itseymmärrys, itsepuolustus ja haasteet 1920-luvulta 2010-luvulle rehtoreiden puheissa
Risto Rinne, Arto Jauhiainen & Raakel Plamper

Julkisten peruspalveluiden rakentamisen aallosta teknologia-aaltoon. Suomen yliopistolaitoksen koulutusalojen määrällinen kehitys 1950-luvulta 2010-luvulle
Matti Salo

Katsaukset

Yliopistot keskiajan sosiaalisena innovaationa: Paavi, Ruhtinas ja Kaupunki
Jussi Välimaa

Arvostelut

Yliopistojen tutkinnonuudistus 1970-luvulla – unelmia, radikalismia ja keskitettyä suunnittelua. Arvosteltu teos: Marja Jalava: The University in the making of the Welfare State. Peter Lang International, Verlag der Wissenschaften 2012. 210 s.
Sari Aalto

University Jubilees and History. Arvostellut teokset: Pieter Dhondt (ed.) 2011. National, Nordic or European? Nineteenth-Century University Jubilees and Nordic Cooperation. Leiden and Boston: Brill. 326 p.

Pieter Dhondt (ed.) 2014. University Jubilees and University History Writing: a Challenging Relationship. Leiden and Boston: Brill. 255 p.

Oleg Vladimirovich Morozov

The university as an educational institution. Arvosteltu teos: Sari Aalto (toim.): Sivistysyhteisö? Puheenvuoroja yliopiston kasvatustehtävästä - Akademisk gemenskap? Tankar kring universitetets bildningsuppdrag. Helsinki: Helsingin yliopiston osakunnat - Nationerna vid Helsingfors universitet. 207 s.
Pieter Dhondt

AbstractsKansi: Työläisten vappukulkue Siltasaarenkadulla 1.5.1973. Plakaateissa tekstit: Vastustamme tulopoliittisia pakkosovitteluja. Työ, opiskelu, luokkataistelu. Haagan dem. nuoret. Kuva: Simo Rista, Stadin taivaan alla -verkkoarkisto.