» Lataa Sisällysluettelo pdf-muodossa

 


Sisällys

Pääkirjoitus

Sota, muistamisen etiikka ja kasvatushistorian mahdollisuus
Kaisa Vehkalahti

Artikkelit

Inkluusioideologian ja koulutuspolitiikan jännitteitä 2000-luvun suomalaisessa peruskoulussa
Juha T. Hakala & Marjaana Leivo

Historiaa Koiramäen kautta: Miten lapset tulkitsevat mennyttä kuvakirjasta
Arja Virta

Koulukiusaaminen tyttöjen koululaisromaaneissa
Sara Kokkonen

Poikkeavat polut muuttuvassa urheilussa – rationalisoituvan urheilun nykysosialisaatio nuorten tulkitsemana
Outi Aarresola, Hannu Itkonen & Jari Lämsä

Katsaukset

Musiikkifaniuden muutos ja muuttumattomuus (Lectio praecursoria)
Janne Poikolainen

Yhteiskunta- ja demokratiakasvatuksen sudenkuoppa. Opettajien avulla kohti kriittisempää kansalaisuutta
Aleksi Fornaciari & Perttu Männistö

Keskustelua

Keitä vuoden 2016 opetussuunnitelmat liikuttavat kunnissa?
Mikko Rosenberg

Arvostelut

Kasvatus, ekologia ja ihmiset. Arvostelu teos: Rebecca A. Martusewicz, Jeff Edmundson, John Lupinacci, John 2015. EcoJustice Education. Towards diverse, democratic, and sustainable communities. 2nd Edition. New York: Routledge. 389 s.
Vesa Jaaksi

Velan vallat ja voimat. Arvosteltu teos: Maurizio Lazzarato 2014. Velkaantunut ihminen. Suom. Anna Tuomikoski. Helsinki: Tutkijaliitto, 160 s.
Esko Harni

Abstracts

Kansi: Suojärven Hyrsylän mutkan asukkaat palaamassa 27.5.1940 sotavankeudesta ja matkalla karanteenileiriin Viikkiin Helsingin maalaiskunnassa (Kuvaaja: Pietinen, museovirasto, lisenssi CC BY-NC-SA 2.0)