Kansi1.08.2
© National Museum of the Armed Forces and of Military History, Brussels

SISÄLLYS

Pääkirjoitus: Suuren kertomuksen haastaminen
Jukka Rantala

Artikkelit

Opettajan muuttuva työ vastakohtien näkökulmasta
Janne Säntti

”Harhaantuneiden ja eksyneiden parantaja” – Luostanlinna irtolaisten kasvatuskokeiluna 1859–1880
Päivi Pukero

Kasvatuspsykologian Arkhimedeen piste: Soveltava tutkimus ja hallinta
Antti Saari

Kansallissosialistinen kasvatus – pedagogiikkaa vai ”epäpedagogiikkaa”?
Jyrki Kaarttinen

Ajankohtaista

Naishistoriakonferenssi Sofiassa
Kirsti Salmi-Niklander ja Saara Tuomaala

Kasvatuksen historiat Gentin konferenssissa
Annukka Jauhiainen, Marjo Nieminen & Minna Vuorio-Lehti

Oppikirjojen Venäjä. Seminaari oppikirjatutkimuksesta Berliinissä
Katarina Ylikännö

Arvostelut

Kokemuksia ja ajatuksia tieteidenvälisyydestä. Arvosteltu teos: Mikkeli, Heikki & Pakkasvirta, Jussi 2007. Tieteiden välissä. Johdatus monitieteisyyteen, tieteidenvälisyyteen ja poikkitieteisyyteen. Helsinki: WSOY. 211 s.
Jan Löfström

Ovatko suomalaiset jo siirtyneet monokulttuurista monikulttuuriin? Arvosteltu teos: Lähteenmäki, Maria ja Aalto, Minna (toim.), 2007. Identiteetit liikkeessä: Suomalaisten kokemuksia Belgiasta. Turku, Siirtolaisuusinstituutti. 157 s.
Maaria Seppänen

”Aikamatkailua” kasvatus- ja koulukysymysten äärellä. Arvosteltu teos: Tähtinen, Juhani & Skinnari, Simo (toim.), 2007. Kasvatus- ja koulukysymys vuosisatojen saatossa. Suomen kasvatustieteellinen seura. Kasvatusalan tutkimuksia 29. 675 s.
Ari Sivenius

Lasten hyväksi. Arvosteltu teos: Meretniemi, Maija, Rantala, Jukka, Salminen, Jaakko & Takala, Marjatta (toim.), 2007. Ebeneser 100 vuotta lasten hyväksi. Helsinki: Ebeneser-koulutus. 176 s.
Juhani Tähtinen

”Tämä on meidän historiamme”. Eurokansalaisuuskasvatusta historianäyttelyssä. Expo: It’s Our History! – Dit is onze geschiedenis! – C’est notre histoire! Tour & Taxis, Bryssel, 26.10.2007–23.3.2008.
Riitta Oittinen

Abstracts