» Lataa Sisällysluettelo pdf-muodossa

 

Sisällys

Pääkirjoitus

Historian opetuksen muuttuva merkitys
Kaisa Vehkalahti

Artikkelit

Historiatietoisuus, historiallinen ajattelu ja historian tekstitaidot: Uuden opetussuunnitelman moninaiset lähtökohdat
Anna Veijola

Elämän politiikka J. A Hollon ajattelussa
Esko Harni & Antti Saari

Ympäristöaiheiden tieteidenvälisyys yleissivistävän opetuksen haasteena aineenopettajien näkökulmasta
Essi Aarnio-Linnanvuori

Opettajakoulutusta Inkeriin heimoaatteen voimalla 1943
Reijo Rautajoki

Katsaukset

Teoriasta, metodologiasta ja suomalaisen opettajankoulutuksen ’nykyisyyden historiasta’ (lectio precursoria)
Johanna Sitomaniemi-San (OY)

Arkistopedagogiikka – Arkistot historiatulkintojen oppimisympäristöinä
Eija Stark

Maiseenin Hanna ja Myllärin Manta: 1800-luvun kansannaiset lukutaidon opettajina
Anna Kuismin

Keskustelua

Eurostudent kertoo opiskelijoista ja opinnoista Euroopassa
Johanna Moisio

Professori emerita Sirkka Ahosen ja professori Jukka Rantalan haastattelu 19.4.2016
Jari Salminen

Arvostelut

Aikamme historianopetuksen haasteita ratkomassa. Arvosteltu teos: Jukka Rantala & Sirkka Ahonen. Ajan merkit. Helsinki: Gaudeamus, 228.
Jari Salminen

Yliopisto raunioilla. Arvosteltu dokumenttielokuva: Merits, Helga 2015. The Story of The Baltic University. Amsterdam: Merits Productions.
Pauli Heikkilä

Vertailevan ja kansainvälisen kasvatuksen tarkastelua brittiläisittäin. Arvosteltu teos: Michael Crossley, Lore Arthur & Elizabeth McNess: Revisiting Insider–Outsider Research in Comparative and International Education. Oxford: Symposium Books, 264 s.
Petteri Hansen

Tutkijaopettajan brändiä rakentamassa. Arvosteltu teos: Johanna Sitomaniemi-San. Fabricating the teacher as researcher: A genealogy of academic teacher education in Finland. University of Oulu. 172s.
Jyri Lindén

Koulutustutkija jonka tallissa puhutaan yhteiskunnasta. Arvosteltu teos: Hannu Simola: Koulutusihmeen paradoksit. Esseitä suomalaisesta koulutuspolitiikasta. Tampere: Vastapaino 2015, 350 s.
Sirkka Ahonen

Abstracts

Kansi: Mansikkajälkiruokaa valmistetaan vuonna 1959, Historian kuvakokoelma, Museovirasto, lisenssi CC BY-NC-SA.