» Lataa Sisällysluettelo pdf-muodossa

 

Sisällys

Pääkirjoitus

Avoinkaan julkaiseminen ei ole ilmaista
Kaisa Vehkalahti

Artikkelit

Kaavoituksen opettaminen osana koulun käsityön opetuksen muutosta 1900-luvulla
Päivi Marjanen & Minna Kaipainen

Mitä historia on: aloittavien historianopiskelijoiden historiakäsitykset
Anna Veijola & Simo Mikkonen

“Rikos Jumalan ja ihmisten silmissä” Aviottomuus 1800-luvun kansanmiesten omaelämäkerroissa
Anna Kuismin

Sivistys kilpailuyhteiskunnassa ja Hegelin teoria vapauden ja minän kehityksen edellytyksistä
Reijo Miettinen

Katsaukset

”Vain kuin mieltä ja muistia vailla”. Järjestelmäteoreettista ymmärrystä hankeohjaukseen (lectio precursoria)
Petteri Hansen (HY)

Edvard Westermarck ja ihmistieteiden hyöty (lectio precursoria)
Niina Timosaari (OY)

Opettajattareksi sopimaton? Diskurssianalyysi seminaarien naisoppilaiden poikkeavuuden tulkinnasta ja kontrollista Suomessa 1860–1960-luvuilla (lectio precursoria)
Lilja Aikio (TY)

Arvostelut

Katse lastentarhan historiaan ja henkisen äitiyden ideaan. Arvosteltu teos: Maija Meretniemi 2015. Hyvä koti ja henkinen äitiys lastentarhatyön esikuvina. Aate- ja käsitehistoriallinen tutkielma Suomen varhaiskasvatuksen taustasta. Helsingin yliopiston Käyttäytymistieteellisen tiedekunnan opetta-jankoulutuslaitoksen tutkimuksia 369: Helsinki, s. 331.
Juhani Tähtinen

Kartta vinossa 1970-luvun miinakentällä. Arvosteltu teos: Jari Leskinen 2016. Kohti sosialismia! Pirkkalan peruskoulun marxilainen kokeilu 1973–1975. Helsinki: Siltala. 444 s.
Olli Seuri

Abstracts

Kansi: Katriina Viljamaa-Rissasen piirros tekstiilityön oppikirjassa havainnollistaa muodin muuttumisen kiihtymistä 1900-luvulla. Kuva: Hilkka Halme & Kaisa Vuorio & Liisa Bask & Päivi Linnansaari Iloa tekstiilityöhön 7-9, Otava (1989, 84).