» 3/2017

» Lataa Sisällysluettelo pdf-muodossa

 


Vierailevat päätoimittajat: Jan Löfström, Annukka Jauhiainen & Jarmo Kinos

Sisällys

Pääkirjoitus

Pääkirjoitus
Jan Löfström, Annukka Jauhiainen & Jarmo Kinos

Artikkelit

Koulutuspoliittisen paradoksin jäljillä – Miten varhaiskasvatus muotoutui sosiaalialan koulutuksia suosivaksi
Eeva-Leena Onnismaa, Marjatta Kalliala & Leena Tahkokallio

Ilon koodi: dialogisesti ja kulttuurisesti rakentuvat lasten ilon hetket päiväkotiarjessa
Satu Karjalainen & Anna-Maija Puroila

Varhaiskasvatuksen digiloikka ja muuttuva sukupolvijärjestys? Jännitteitä lastentarhanopettajien ja lasten kohtaamisissa digitaalisen teknologian äärellä
Merja Koivula & Marleena Mustola

Katsaukset

Varhaiskasvatustutkimuksen kaksi vuosikymmentä: tieteenalat, kysymyksenasettelut ja metodit
Maarit Alasuutari & Raija Raittila

Tulevaisuuteen suuntaava varhaiskasvatustiede
Raija Raittila, Tarja Liinamaa & Leila Tuominiemi

Muistetun lapsuuden maantiede – Päiväkotimuistot lapsuuden maantieteen ja muistitietotutkimuksen leikkauspinnassa
Taina Sillanpää

Varhaiserityiskasvatus muuttuvassa varhaiskasvatuksen kentässä
Päivi Pihlaja & Marita Neitola

Keskustelua

Inklusiivinen varhaiskasvatus – itsestäänselvääkö?
Kaisu Hermanfors

Osallisuus esiopetuksessa on vanhemman oikeus

Taina Kyrönlampi & Hannele Karikoski

Yliopistollinen lastentarhanopettajan koulutus ja varhaiskasvatuksen laadun kehittäminen
Juhani Hytönen

Ajankohtaista

Helsingin Ebeneser-talo: osa suomalaisen varhaiskasvatuksen historiaa ja nykypäivää
Maija Meretniemi, Taina Sillanpää, Liisa Lauerma & Jan Löfström

Abstracts

Kansi: Lastentarhanopettajankoulutus korkeakouluihin -mielenosoitus, 1980-luvun loppu. Kuva Seppo Sutinen. Ebeneser-säätiön arkisto, valokuva-arkisto.